Dịch vụ khách hàng Hotline 24/7 (+84) 901 388 136
  • vi
  • en

Tầm Nhìn:

Công Ty Cổ Phần  Năng Lượng Otran sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh than hàng đầu, là trung tâm đầu mối cung cấp than và dịch vụ logistics lớn nhất tại khu vực phía nam và miền trung Việt Nam.

Sứ Mệnh:

Đối với khách hàng: Cam kết trở thành nhà cung cấp, đối tác đáng tin cậy, cùng đồng hành phát triển với khách hàng, đề cao uy tín và sự hợp tác đôi bên cùng có lợi nhằm mang đến giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững.

Đối với thị trường: Cung cấp các loại sản phẩm than chất lượng và dịch vụ logistics phù hợp mang lại nhiều giá trị tăng thêm, nhằm đáp ứng và thõa mãn nhu cầu của thị trường

Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhằm khuyến khích sự năng động, sáng tạo của nhân viên để tạo cơ hội phát triển công bằng có thu nhập cao cho tất cả nhân viên.

Đối với Tập đoàn: Đặt lợi ích tập đoàn lên hàng đầu, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, hướng đến trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Đối với môi trường: Quan tâm và cam kết trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.